ANG IYONG VIRTUAL FRIEND

MAGLARO NG MAS MAGANDANG VIRTUAL GAME

Ang iyong virtual game universe na may mga maiinam na reward at pakikipagsapalaran.
PLAY A BETTER VIRTUAL GAME

ANG BUHAY AY HIGIT NA MASAYA KAPAG NAGLARO KA KASAMA KAMI

Bagong-bagong karanasan sa metaverse
Ang SUZUWALK ay isang 100% Metaverse-ready platform na kumokonekta sa virtual at tunay na uniberso na lumilikha ng tunay na nakaka-engganyong paglalaro, at nagbibigay ng oportunidad upang mapayabong ang buhay kung saan imahinasyon lamang ang hangganan.

MAGMAY-ARI NG VIRTUAL FRIEND

Your personal virtual companion, always there for you

KUMITA HABANG NAGLALARO

Play and earn, a winning combination in one place

MAKAKILALA NG BAGONG MGA KAIBIGAN

Discover connections, embrace new friendships, expand your social horizons

KILALANIN ANG AMING MGA VIRTUAL SUZU FRIEND

Select your own digital friends from dogs, pets, avatars, to any characters. Create your own combinations

2D PUPPIES COLLECTION

Crafted by the renowned Japanese Digital Creative Studio, TEAMZ, the Dogs of SUZUWALK exhibit a distinctive design tailored to Japanese preferences. They serve as perfect companions in an unexplored realm brimming with unseen adventures, mysteries, and surprises

6 NATATANGING MGA LAHI NA MAY IBA'T IBANG MGA TREAT NA MAGBIBIGAY NG 100K+ NA POSIBLENG PUPPET NA KOMBINASYON

3D ANIMALS COLLECTION

Embark on captivating adventures in SUZUVERSE's mesmerizing 3D Animal Collections. From cuddly kittens and loyal dogs to playful mice, graceful birds, and mischievous little foxes, our meticulously crafted world is filled with an enchanting array of captivating creatures. Explore and be delighted!

Over hundreds fully animated 3d characters will bring your walk to next level of fun

KILALANIN SI SUZUNEKO ANG AMING PINAKABAGONG 3D FRIEND

Idinisenyo ng isang nangungunang Japanese Digital Creative Studio, ang TEAMZ, ang mga Aso ng SUZUWALK ay magiging 2D (sa unang paglulunsad) kinalaunan at pagkatapos ay magiging makatotohanang mga 3D puppy na maaari mong maging ideyal na kasama sa isang bagong unibersyong puno ng mga pakikipagsapalaran, hiwaga, at sorpresang hindi pa nakikita
NAGHANDA KAMI NG ISANG SET NG MGA AKSESORYA PARA SA BAGO MONG PET

Yatta

HARMONY

Ungaii

VICTORY

Fuku

PROSPERITY

Kyouun

INVINCIBILITY

Aikou

ADORATION

Ebisu

LUXURIANCE

Fukujyu

IMMORTALITY

Rakkii

BLESSING

3d avatars collection

Unleash your creativity in SUZUVERSE's immersive 3D Avatar Collections. With a diverse range of meticulously crafted human avatars, customize your unique identity, express your style, and venture into a world of limitless exploration and self-expression

HUNDREDS of trendy avatars with detailed customization options tailored to your NEED

KAMI AY NAGBABAGO UPANG MAS MAKAPAGBIGAY PA NG SAYA SA INYO

ANG PABORITO MONG MGA VIRTUAL FRIEND AY MALAPIT NANG MAGING FULLY 3D AT ANIMATED

Mayroon kaming espesyal na alok para sa iyo!
TUNGKOL SA AMING APP

MAGLAKAD KASAMA AKO, MAS MAGIGING MASAYA ANG LAHAT

Lubos na maranasan ang aming Suzuwalk virtual universe kung saan nanalo ka na

I-DOWNLOAD NANG LIBRE AT SUMALI SA AMING NAPAKAGANDANG MUNDO NG SUZUVERSE

Discover the enchanting Suzuverse world effortlessly! With an easy and hassle-free download process, embark on an unforgettable adventure. Immerse yourself in captivating realms of wonder, available to all. Join our vibrant community today and experience the magic firsthand!
I-DOWNLOAD ANG SUZUVERSE

MAG-ADOPT NG BAGONG MGA PUPPY, LUMIKHA NG IYONG MGA LAYUNIN, AT SIMULAN ANG IYONG PAGLALAKBAY

Discover adorable puppies waiting for adoption! Create your goals, embark on a heartwarming journey, and experience the joy of companionship. Start your incredible adventure today and open your heart to a furry friend who will inspire and bring happiness into your life!
TINGNAN ANG IYONG PROGRESS

HALIKA'T MAGLAKAD! LUMABAS KASAMA ANG IYONG FRIEND, PAKAININ SIYA, AT IPALEVEL ITO

Calling all adventurers! Take a walk with your trusted companion, nurture their needs, and witness their remarkable progress. Unleash the power of friendship as you embark on exhilarating escapades. Level up your bond and forge unforgettable memories. Begin your exciting journey now!
I-TRACK ANG ORAS NG PAGLALAKAD, DISTANSYA AT BILIS
Oras
00:07:45
Distansya
2.00 km
Kasalukuyang Bilis
4.20 km/h

MALUPIT NA MGA REWARD, SA PAGLALAKAD LAMANG NG IYONG VIRTUAL FRIEND

Unlock greater rewards by embarking on walks with your beloved partners and enhancing your dogs' skills. As you progress together, new challenges await, offering exciting opportunities to earn valuable rewards. Strengthen your bond and reap the benefits of your shared adventures!
KAPAG MAS MALAYO ANG NARATING MO - MAS MARAMING MGA REWARD ANG MATATANGGAP MO
Only 2.20 km left to unlock new reward

KILALANIN ANG MGA FRIEND MULA SA SUZUWALK COMMUNITY AT MAGKASAMANG MAKIPAGSAPALARAN

Connect with friends from the SuzuWalk community and embark on thrilling adventures together. Explore captivating realms, conquer challenges, and create lasting memories. Join forces with fellow adventurers and experience the joy of shared journeys in a vibrant and supportive community
MAKIHALUBILO SA IBA SA TUNAY NA BUHAY
UMPISAHAN NA NATIN ANG IYONG PAKIKIPAGSAPALARAN

HANDA KA NA BA SA PINAKAMALAKING PAGLALAKBAY S IYONG BUHAY

Maging bahagi ng mundong puno ng mga pakikipagsapalaran, misteryo, at mga sorpresa na hindi pa nasasaksihan sa totoong mundo.
BIGYAN NG INSENTIBO ANG IYONG PAGSISIKAP

KUMIKITA HABANG NAGSASAYA? MAGAGAWA MO ITO SA SUZUWALK!

Maaari kang maglaro at magsaya habang kumikita ng pera.

GUMALAW PARA KUMITA

Turn your movement into earning opportunities. Get rewarded for being active!

MAKIPAGTUNGGALI PARA KUMITA

Engage in competition and unlock exciting earning possibilities

MAKIHALUBILO PARA KUMITA

Earn rewards through socializing and connecting with others

SUZUVERSE MARKETPLACE

Ang marketplace ng Suzuvere ay ang iyong one-stop na destinasyon para sa paglilista at pakikipagpalitan ng mga digital na asset kabilang ang 3D avatar, mga 3D na larawan.

Join over thousand of happy suzuverse members listing:

10K+

digital assets

KAMI ANG
SUZUVERSE

HINUHULMA ANG HINAHARAP NG KALAYAAN

Kami ay isang pursigidong team na naniniwala sa hinaharap ng kalayaang digital sa pamamagitan ng metaverse kasama ng makapangyarihang teknolohiya at pinag-isipan, puno ng sayang mga disenyo.
Naging inspirasyon ng salitang "SUZU" ang napanood kong pelikulang anime na "Bella". Ang pelikula ay tungkol sa mga kakayahan at emosyonal na paglalakbay ng 17-taong-gulang na babaeng mag-aaral sa high school, na nagngangalang SUZU, na natagpuan ang kanyang sarili sa virtual na mundo na "U". Ang pelikula ay puno ng mga kamangha-manghang sandali at pagmamahal na makakatulong sa lahat na baguhin ang kanilang buhay - malampasan ang lahat ng mga paghihirap sa totoong buhay.
Isang Nag-aalab na Damdamin. Isang Mapagkakatiwalaan. Isang Paninindigan. Lahat ay mautuklasan MO sa isang natatanging virtual universe.

ISANG LUGAR KUNG SAAN MAYROONG TUNAY NA KALAYAAN AT MAGTATAGAL MAGPAKAILANMAN

KILALANIN ANG TEAM
  • Jack
  • Cong
  • Miley
  • George
  • Michael
MAG-SIGN IN SA NEWSLETTER AT

WAG PALAMPASIN ANG ANUMANG OPORTUNIDAD AT MGA UPDATE

Sa pagpindot ng kahong ito, sumasang-ayon ka sa pagtatago ng iyong personal na impormasyon at sa pagtanggap ng marketing na mensahe mula sa SUZUVERSE